View Times and BookAbu Dhabi Mall - Abu Dhabi

 1. MAX
  1. 1:00pm 3D
  2. 3:30pm 3D
  3. 6:00pm 3D
  4. 8:30pm 3D
  5. 11:00pm 3D

Al Hamra Mall

 1. MAX
  1. 12:40pm
  2. 3:15pm
  3. 5:50pm
  4. 8:25pm
  5. 11:00pm

City Centre Ajman

 1. MAX
  1. 1:25pm
  2. 4:00pm 3D
  3. 6:35pm
  4. 9:10pm
  5. 11:45pm

City Centre Deira

 1. MAX - City 101.6
  1. 12:15pm
  2. 3:00pm 3D
  3. 5:40pm
  4. 8:20pm 3D

City Centre Fujairah

 1. MAX
  1. 11:00am
  2. 1:35pm 3D
  3. 4:10pm
  4. 6:45pm 3D
  5. 9:15pm
  6. 11:45pm 3D

City Centre Mirdif

 1. MAX
  1. 11:00am 3D
  2. 1:35pm
  3. 4:15pm 3D
  4. 6:50pm
  5. 9:25pm 3D
  6. 12:00am

Marina Mall - Abu Dhabi

 1. MAX - City 101.6
  1. 12:30pm
  2. 3:00pm
  3. 5:30pm
  4. 8:00pm
  5. 10:30pm

Yas Mall - Abu Dhabi

 1. MAX
  1. 11:00am
  2. 1:35pm
  3. 4:10pm
  4. 6:45pm
  5. 9:20pm
  6. 12:00am